ЦИА открива

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива како Македонците и Албанците од Дебар почнале организирана борба против фашистите во 1941 година

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција (ЦИА) неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА редовно ги следи изборите во Македонија уште од 1947 година

Како што во неколку наврати пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција – ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива трогателни детали од заедничката судбина на децата-бегалци од Македонија и Грција

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, Централната американска разузнавачка агенција – ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива детали од борбата за формирање автономна Македонска православна црква

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција - ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи од кои илјадници се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива дека Грција барала помош од САД да депортира 50.000 Македонци во Југославија

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција – ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи од кои илјадници се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: Криволак во тајните документи на ЦИА

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција – ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива дека Руската академија на науки испитувала црвени кристали од Македонија

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива детали од смртните пресуди за седум членови на ВМРО во 1947 година

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција – ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на поранешна Југославија и Македонија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: ЦИА открива дека ЈНА чувала специјално оружје во подземни магацини кај Битола

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.

 

ЕКСКЛУЗИВНО: Колежот на јагнињата во Стојаково во тајните документи на ЦИА

Како што во неколку наврати веќе пишуваше „еМагазин“, американската Централна разузнавачка агенција ЦИА неодамна објави 12 милиони тајни документи меѓу кои и илјадници кои се однесуваат на Македонија и Југославија.